Container Kök til Försvarsmakten

Det är med stolthet som Sea Box Europe AB, i samarbete med sina partners Nordic Shelter AS, Maru Metall och Metos, har producerat och levererat en ny storkökscontainer till det Svenska Försvaret.

Hela storköket ryms i en 20 fots expanderbar 3 i 1-container. Alla tekniska lösningar som finns i ett vanligt storkök finner du också i vår mobila enhet. Utrustningen är dimensionerad för att tillreda och servera upp till 750 portioner/dag.

Liknande lösningar har gjorts förut men det som är unikt med detta storköket är att hela konfigurationen ryms i en expanderbar 20 fots container. Normalt har man tidigare producerat en extra 10 fots container för att klara de stränga kraven kunden har på friskluft, ventilation och kylning.

Sammantaget innebär detta betydliga miljövinster samt enklare och bättre logistik för Försvaret.

För mer information, ta kontakt här.